• Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013

  Ngày 20/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013   Luat 21.2013 Sua Doi Luat Quan Ly Thue Luat 21.2013 sua doi Luat quan ly thue.doc Date:July 27, 2013 117.2 KB 154 Downloads Details…

  Công văn số 3488/TCT-KK ngày 4/10/2012 v/v quản lý thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình, tổ chức lại DN

  Công văn số 3488/TCT-KK ngày 4/10/2012 v/v quản lý thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình, tổ chức lại DN 3488 3488.pdf Date:October 11, 2012 72.5 KB 126 Downloads Details…

  Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo thông tư 80/2012/TT-BTC

    Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2012. Theo đó, TT 80/2012 quy định Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau: Tại điều 10 – Trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký: 1. Đối với […]

  Mẫu tờ khai đăng ký thuế theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–             Số: 2354/TCT-KK          V/v cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012   Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực […]

  Các mẫu biểu ban hành kèm thông tư 80/2012/TT-BTC về đăng ký thuế

  Các mẫu biểu, tờ khai ban hành kèm Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Cac-mau-bieu-ban-hanh-kem-thong-tu-80-2012-tt-btc-ve-dang-ky-thue cac-mau-bieu-ban-hanh-kem-thong-tu-80-2012-tt-btc-ve-dang-ky-thue.doc Date:August 19, 2012 967.7 KB 2367 Downloads Details…

  Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp

  Những doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thì không cần làm thủ tục để cấp lại giấy […]

  Thủ tục “Chấm dứt hiệu lực của mã số thuế “

  1.Đơn vị, tổ chức kinh tế SXKD đóng mã số thuế   a/ Đối với doanh nghiệp: doanh nghiệp chấm dứt tồn tại như giải thể, phá sản, chấm dứt kinh doanh,… phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan Thuế. Hồ sơ đóng mã số thuế gồm: Giấy chứng nhận đăng […]

  Thủ tục cấp lại “Giấy chứng nhận đăng ký thuế “

  I/.Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế:  Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho các trường hợp dưới đây được cơ quan Thuế thực hiện trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế. Cơ quan Thuế cấp lại Giấy […]

  Thủ tục đăng ký, cấp mới mã số thuế

  Hồ sơ đăng ký  thuế   1. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh (trừ các đơn vị trực thuộc) gồm: Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo đăng ký thuế (nếu có). Bản sao Giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; […]

  Cơ sở pháp lý và những quy định chung về Đăng ký thuế

  - Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;  – Các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và Pháp lệnh phí, lệ phí;  – Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc  đăng ký thuế.  – Nghị định 43/2010/NĐ-CP  ngày […]