• Nghị định 100/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp

  Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2013.

  If you liked this post, say thanks by sharing it
  ND100-2012-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-bao-hiem-that-nghiep
  ND100-2012-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-bao-hiem-that-nghiep
  ND100-2012-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-bao-hiem-that-nghiep.doc
  47.6 KB
  437 Downloads
  Details...

  16 Responses to “Nghị định 100/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp”

  1. Angel says:

   .

   thanks for information.

  2. ron says:

   .

   спасибо за инфу.

  3. Marcus says:

   .

   сэнкс за инфу!!

  4. Randall says:

   .

   благодарствую.

  5. john says:

   .

   благодарствую.

  6. jon says:

   .

   спасибо за инфу.

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.