• Hỗ trợ khai thuế qua mạng khi có thông báo lỗi “Cấu trúc mã vạch lỗi”, “Bộ mã vạch không đúng”

  Trong quá trình gửi TK qua mạng nếu xuất hiện thông  báo lỗi “Cấu trúc mã vạch lỗi”, “Bộ mã vạch không đúng” thì các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn sau:

  Hệ thống iHTKK v2.2.4 đang hỗ trợ NNT nộp tờ khai 01/GTGT theo 2 loại mã vạch.

  1.       Không có gia hạn thuế GTGT theo NQ 13/NQ-CP gồm phiên bản HTKK từ v3.0.0 đến HTKK v3.1.2

  2.       Có gia hạn thuế GTGT theo NQ 13/NQ-CP sử dụng  HTKK từ phiên bản  v3.1.3.

  Trong trường hợp NNT gặp phải thông báo “bộ mã vạch trên trờ khai chính không chuẩn”, “Cấu trúc mã vạch lỗi”, “Bộ mã vạch không đúng”  thì NNT xóa cache của java applet như sau:

  -          Tắt toàn bộ trình duyệt.

  -          Thực thiện các bước theo hình dưới :

  Chúc các  đơn vị thành công!

   

  If you liked this post, say thanks by sharing it

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.