Chính sách chất lượng của công ty VINASECOM

- VINASECOM xác định chất lượng sản phẩm, dịch vụ là Uy tín, là Hiệu quả, là Nền tảng của sự phát triển. Theo đúng triết lý kinh doanh “Tăng giá trị, tạo niềm tin” của công ty.
- VINASECOM coi trọng yếu tố con người, do vậy luôn luôn quan tâm đến công tác đào tạo, cập nhật kiến thức cho toàn thể Cán bộ Nhân viên, tạo ra môi trường làm việc thuận lợi với cơ sợ hạ tầng tiên tiến nhằm phát huy tối đa năng lực của mọi thành viên.
- VINASECOM cam kết xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và tạo ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng.