TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm: 

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

+ Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên) (mẫu tham khảo);

+ Danh sách các thành viên góp vốn (mẫu quy định);

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

+ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

+ Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

+ Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

+ Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Giấy tờ quý khách hàng cần cung cấp:

+ Bản sao y công chứng CMND/ Hộ chiếu của các thành viên tham gia góp vốn

+ Thông tin dự kiến: Tên công ty, trụ sở, vốn góp, ngành nghề đăng ký kinh doanh

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Quý khách cung cấp những thông tin, giấy tờ cần thiết như nêu trên

Bước 2: Công ty chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và đại diện Quý khách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan công an

Bước 3: Quý khách nhận kết quả: Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận mẫu dấu/ Dấu pháp nhân

Thủ tục sau khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

+ Khai báo hồ sơ ban đầu

+ Đăng bố cáo thành lập công ty

+ Đăng ký mẫu dấu + con dấu pháp nhân 

+ Thông báo với cơ quan thuế 

+ In hóa đơn

+ thông báo phát hành hóa đơn 

+ Khai báo thuế hàng tháng, quý, năm

+ Quyết toán thuế cuối năm

Chi phí thực hiện:

Giải pháp hoàn hảo cho Quý khách sử dụng dịch vụ Thành lập doanh nghiệp của chúng tôi với mức chi phí chỉ từ 1.500.000 VNĐ.

Mọi nhu cầu và thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế Và Thương Mại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa A6B, KĐT Nam Trung Yên, Phố Mạc Thái Tổ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Website: www.ketoanthuevietnam.vn      Email:  congtydichvuthuevietnam@gmail.com

Tel: 024 33 533 587                                       DĐ: 093 234 6883 - 096 591 2929 - Đức Anh 

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm: 

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định )

+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật (mẫu tham khảo)

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

+ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

+ Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

+ Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

+ Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ Giấy tờ quý khách hàng cần cung cấp:

+ Bản sao y công chứng CMND/ hộ chiếu của chủ doanh nghiệp

+ Thông tin dự kiến: tên công ty, trụ sở, vốn góp, ngành nghề đăng ký kinh doanh

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Quý khách cung cấp những thông tin, giấy tờ cần thiết như nêu trên

Bước 2: Công ty chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và đại diện Quý khách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan công an

Bước 3: Quý khách nhận kết quả: Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận mẫu dấu/ Dấu pháp nhân

Thủ tục sau khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

+ Khai báo hồ sơ ban đầu

+ Đăng bố cáo thành lập công ty

+ Đăng ký mẫu dấu + con dấu pháp nhân

+ Thông báo với cơ quan thuế

+ In hóa đơn + thông báo phát hành hóa đơn

+ Khai báo thuế hàng tháng, quý, năm

+ Quyết toán thuế cuối năm

Chi phí thực hiện:

Giải pháp hoàn hảo cho Quý khách sử dụng dịch vụ Thành lập doanh nghiệp của chúng tôi với mức chi phí chỉ từ 1.500.000 VNĐ.

Mọi nhu cầu và thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế Và Thương Mại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa A6B, KĐT Nam Trung Yên, Phố Mạc Thái Tổ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Website: www.ketoanthuevietnam.vn      Email:  congtydichvuthuevietnam@gmail.com

Tel: 024 33 533 587                                       DĐ: 093 234 6883 - 096 591 2929 - Đức Anh 

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Bạn muốn thành lập một công ty cổ phần để khởi đầu cho con đường lập nghiệp của mình. Bạn hãy tiến hành những bước sau:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm: 
+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định); 
+ Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập) (mẫu tham khảo);
+ Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định);
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
+ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
+ Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 
+ Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 
+ Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Giấy tờ quý khách hàng cần cung cấp:
+ Bản sao y công chứng CMND/ hộ chiếu của mỗi cổ đông
+ Bản sao y công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu cổ đông là tổ chức góp vốn)
+ Thông tin dự kiến: tên công ty, trụ sở, vốn góp, ngành nghề đăng ký kinh doanh

Quy trình thực hiện:
Bước 1: Quý khách cung cấp những thông tin, giấy tờ cần thiết như nêu trên
Bước 2: Công ty chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và đại diện Quý khách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan công an
Bước 3: Quý khách nhận kết quả: Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận mẫu dấu/ Dấu pháp nhân

Thủ tục sau khi thành lập công ty cổ phần:
+ Khai báo hồ sơ ban đầu
+ Đăng bố cáo thành lập công ty
+ Đăng ký mẫu dấu + con dấu pháp nhân 
+ Thông báo với cơ quan thuế
+ In hóa đơn + thông báo phát hành hóa đơn
+ Khai báo thuế hàng tháng, quý, năm
+ Quyết toán thuế cuối năm

Chi phí thực hiện:
Giải pháp hoàn hảo cho Quý khách sử dụng dịch vụ Thành lập doanh nghiệp của chúng tôi với mức chi phí chỉ từ 1.500.000 VNĐ.
Mọi nhu cầu và thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế Và Thương Mại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa A6B, KĐT Nam Trung Yên, Phố Mạc Thái Tổ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Website: www.ketoanthuevietnam.vn      Email:  congtydichvuthuevietnam@gmail.com

Tel: 024 33 533 587                                       DĐ: 093 234 6883 - 096 591 2929 - Đức Anh 

 

TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký)

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

+ Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

+ Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

+ Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Số lượng hồ sơ:

+ 01 bộ

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Giấy tờ quý khách hàng cần cung cấp:

+ Bản sao y công chứng CMND/ hộ chiếu của chủ doanh nghiệp

+ Thông tin dự kiến: tên công ty, trụ sở, vốn góp, ngành nghề đăng ký kinh doanh

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Quý khách cung cấp những thông tin, giấy tờ cần thiết như nêu trên

Bước 2: Công ty chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và đại diện Quý khách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan công an

Bước 3: Quý khách nhận kết quả: Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận mẫu dấu/ Dấu pháp nhân

Thủ tục sau khi thành lập Doanh Nghiệp tư nhân:

+ Khai báo hồ sơ ban đầu

+ Đăng bố cáo thành lập Doanh Nghiệp tư nhân.

+ Đăng ký mẫu dấu + con dấu pháp nhân

+ Thông báo với cơ quan thuế

+ In hóa đơn + thông báo phát hành hóa đơn 

+ Khai báo thuế hàng tháng, quý, năm

+ Quyết toán thuế cuối năm

Chi phí thực hiện:

Giải pháp hoàn hảo cho Quý khách sử dụng dịch vụ Thành lập doanh nghiệp của chúng tôi với mức chi phí chỉ từ 1.500.000 VNĐ.

Mọi nhu cầu và thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế Và Thương Mại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa A6B, KĐT Nam Trung Yên, Phố Mạc Thái Tổ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Website: www.ketoanthuevietnam.vn      Email:  congtydichvuthuevietnam@gmail.com

Tel: 024 33 533 587                                       DĐ: 093 234 6883 - 096 591 2929 - Đức Anh 

 

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH


Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh (mẫu quy định);

+ Dự thảo điều lệ công ty (mẫu tham khảo);

+ Danh sách các thành viên tham gia (mẫu quy định)

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

+ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

+ Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

+ Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

+ Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Giấy tờ quý khách hàng cần cung cấp:

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;

+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người đại điện theo ủy quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân;

+ Thông tin dự kiến: tên công ty, trụ sở, vốn góp, ngành nghề đăng ký kinh doanh

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Quý khách cung cấp những thông tin, giấy tờ cần thiết như nêu trên

Bước 2: Công ty chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và đại diện Quý khách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan công an

Bước 3: Quý khách nhận kết quả: Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận mẫu dấu/ Dấu pháp nhân

Thủ tục sau khi thành lập công ty hợp danh:

+ Khai báo hồ sơ ban đầu

+ Đăng bố cáo thành lập công ty

+ Đăng ký mẫu dấu

+ con dấu pháp nhân

+ Thông báo với cơ quan thuế

+ In hóa đơn + thông báo phát hành hóa đơn

+ Khai báo thuế hàng tháng, quý, năm

+ Quyết toán thuế cuối năm

Chi phí thực hiện:

Giải pháp hoàn hảo cho Quý khách sử dụng dịch vụ Thành lập doanh nghiệp của chúng tôi với mức chi phí chỉ từ 1.500.000 VNĐ.
Mọi nhu cầu và thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế Và Thương Mại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa A6B, KĐT Nam Trung Yên, Phố Mạc Thái Tổ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Website: www.ketoanthuevietnam.vn      Email:  congtydichvuthuevietnam@gmail.com

Tel: 024 33 533 587                                       DĐ: 093 234 6883 - 096 591 2929 - Đức Anh 


THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ thành lập công ty 100 % vốn nước ngoài bao gồm các giấy tờ sau:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu I-3 và hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản theo phụ lục IV.1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 21/9/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư).

+ Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh). Dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký (và được ký từng trang) của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần Nội dung điều lệ phải đầy đủ nội dung theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp.

+ Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp – theo mẫu I-8 hoặc I-9 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 21/9/2006 hoặc mẫu II-4 của Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập:

- Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác (Khoản 3 Điều 15 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ). Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

- Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực (Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ).

+ Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền. Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh. (Tham khảo Điều 54, 55 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ)

+ Trường hợp dự án đầu tư liên doanh có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng) được đóng thành từng quyển.

+ Thời gian xem xét - cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức 100% vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp. Theo Nghị định 108, nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án và thực hiện thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Chúng tôi cung cấp cho Nhà đầu tư nước ngoài dịch vụ tư vấn thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài đồng thời xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư như sau: 

2. Tư vấn những nội dung cần thiết trước khi tiến hành thủ tục đầu tư

+ Tư vấn lĩnh vực đầu tư được phép thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài.

+ Tư vấn các quy định của pháp luật về loại hình; cơ cấu, tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty 100% vốn nước ngoài.

+ Tư vấn các hạn chế và điều kiện đầu tư đối với lĩnh vực đầu tư dự kiến.

+ Tư vấn các vấn đề khác liên quan tới dự án đầu tư.

+ Hướng dẫn Nhà đầu tư chuẩn bị giấy tờ, tài liệu pháp lý cần thiết cho việc thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài.

3. Tiến hành thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

+ Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài.

+ Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư.

+ Thay mặt Nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài và xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Xử lý những vấn đề phát sinh liên quan.

+ Thay mặt Nhà đầu tư nhận Văn bản trả lời (nếu có) của Cơ quan quản lý đầu tư.

+ Thay mặt Nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty 100% vốn nước ngoài.

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài :là hình thức đầu tư trong đó Nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức đầu tư thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam, trong một số lĩnh vực.

Trong trường hợp này, Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành thủ tục đăng ký thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài đồng thời với thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Chi phí thực hiện:

Giải pháp hoàn hảo cho Quý khách sử dụng dịch vụ Thành lập doanh nghiệp của chúng tôi với mức chi phí: Liên hệ để tư vấn về giá.

Mọi nhu cầu và thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế Và Thương Mại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa A6B, KĐT Nam Trung Yên, Phố Mạc Thái Tổ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Website: www.ketoanthuevietnam.vn      Email:  congtydichvuthuevietnam@gmail.com

Tel: 024 33 533 587                                       DĐ: 093 234 6883 - 096 591 2929 - Đức Anh 


THỦ TỤC ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Cá nhân,tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định ( thành phần hồ sơ được niêm yết công khai và biểu mẫu đính kèm cấp cho doanh nghiệp); nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh/Văn phòng đại diện bao gồm:

+ Thông báo lập chi nhánh/ Văn phòng đại diện (theo mẫu).

+ Biên bản họp và Quyết định về việc lập chi nhánh/ Văn phòng đại diện

+ Bản sao hợp lệ về Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ Văn phòng đại diện.

+ Bản sao Điều lệ Công ty (đối với trường hợp địa điểm đặt chi nhánh/ Văn phòng đại diện khác Tỉnh, TP với địa điểm đặt trụ sở chính của công ty).

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của Trưởng chi nhánh/ Văn phòng đại diện

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ (trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập chi nhánh và Văn phòng đại diện);

Công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ: 

+ Nếu thành phần hồ sơ đủ và hợp lệ thì lập phiếu biên nhận và giấy báo thu lệ phí giao cho công dân;

+ Nếu thành phần hồ sơ không đạt thì hướng dẫn để công dân bổ sung và nộp lại hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu. 

Công dân là người đại diện theo pháp luật nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ .Kết quả thực hiện thủ tục : Giấy phép thành lập chi nhánh/ Văn phòng đại diện 

+ Phí, lệ phí Nhà nước: Theo quy định hiện hành

+ Các văn bản áp dụng

+ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

+ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 21/01/2013.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Chi phí thực hiện:

Giải pháp hoàn hảo cho Quý khách sử dụng dịch vụ Thành lập chi nhánh - VPĐD của chúng tôi với mức chi phí chỉ từ 700.000 VNĐ.

Mọi nhu cầu và thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế Và Thương Mại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa A6B, KĐT Nam Trung Yên, Phố Mạc Thái Tổ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Website: www.ketoanthuevietnam.vn      Email:  congtydichvuthuevietnam@gmail.com

Tel: 024 33 533 587                                       DĐ: 093 234 6883 - 096 591 2929 - Đức Anh 

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH


Các công ty, doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động có nhu cầu bổ sung thêm các ngành nghề để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Doanh Nghiệp.

Ví dụ: Công ty bạn đang kinh doanh về buôn bán giày dép, sau một thời gian bạn muốn kinh doanh thêm mặt hàng thực phẩm, nếu giấy phép đăng ký kinh doanh chưa có ngành này bạn cần phải bổ sung thêm cho đúng thủ tục. Hãy liên hệ công ty khánh linh ngay để có hồ sơ hoàn chỉnh nhất:

Bước 1: Tư vấn miễn phí ngành nghề cần bổ sung

Chuyên viên của công ty sẽ tư vấn miễn phí các ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh bị hạn chế, ngành nghề kinh doanh có điều kiện (ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định, ngành nghề kinh doanh cần chứng chỉ hành nghề, ngành nghề kinh doanh bị hạn chế…)

Bước 2: Cung cấp thông tin

Quý khách hàng và doanh nghiệp cung cấp thông tin về công ty để nhân viên hoàn thành hồ sơ. Quý khách có thể cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh hoặc gửi thông tin qua đường Fax, email.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề

Nhân viên công ty sẽ mang hồ sơ tới cho quý khách kiểm tra lại thông tin, sau đó ký tên và đóng dấu, lập biên bản bàn giao nhận hồ sơ. Nhân viên công ty chúng tôi tiến hành làm thủ tục và nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư , nhận giấy hẹn.

Bước 4: Giao giấy phép kinh doanh

Sau 5 ngày làm việc, nhân viên công ty sẽ mang giấy phép kinh doanh mới đã được bổ sung ngành nghề tới giao tận tay quý khách. Hoàn tất thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Sau một thời gian hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên công ty để thuận tiện cho việc giao dịch kinh doanh hoặc để phù hợp với ngành nghề mới bổ sung. Thủ tục thay đổi tên được nhân viên công ty thực hiện nhanh chóng và gọn gàng với các bước sau:

Bước 1: Tư vấn tên công ty định thay đổi

Doanh nghiệp chọn tên dự kiến thay đổi, chuyên viên của công ty sẽ tư vấn và tra cứu tên doanh nghiệp cho quý khách. Tên mới không được trùng với tên công ty khác và phù hợp với quy định của luật về đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Cung cấp thông tin

Quý khách hàng và doanh nghiệp cung cấp thông tin về công ty để nhân viên hoàn thành hồ sơ. Quý khách có thể cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh hoặc gửi thông tin qua đường Fax, email.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty

Nhân viên công ty sẽ mang hồ sơ tới cho quý khách kiểm tra lại thông tin, sau đó ký tên và đóng dấu, lập biên bản bàn giao nhận hồ sơ. Nhân viên công ty  tiến hành làm thủ tục và nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư , nhận giấy hẹn.

Bước 4: Giao giấy phép kinh doanh, con dấu mới

Sau 5 ngày làm việc, nhân viên công ty sẽ mang giấy phép kinh doanh mới đã được thay đổi tên tới giao tận tay quý khách, 2 ngày tiếp theo, giao con dấu mới (vì khi đổi tên công ty doanh nghiệp cần thay đổi luôn mẫu dấu). Hoàn tất thủ tục thay đổi tên công ty

 

CÁC BƯỚC LÀM THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ là nguồn vốn doanh nghiệp tự khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh. Mức vốn điều lệ quy định mức thuế môn bài cần phải nộp hàng năm và ứng với quy mô và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp sẽ có nhu cầu tăng hoặc giảm vốn điều lệ cho phù hợp.

Bước 1: Tư vấn về vốn điều lệ, vốn pháp định

Chuyên viên công ty sẽ tư vấn về mức vốn hợp lý với loại hình công ty và ngành nghề kinh doanh của quý doanh nghiệp. Tư vấn về vốn điều lệ, vốn pháp định, mức thuế…

Bước 2: Cung cấp thông tin

Quý khách hàng và doanh nghiệp cung cấp giấy phép chưa được tăng vốn và yêu cầu về mức vốn tăng thểm để nhân viên Công Ty hoàn thành hồ sơ. Quý khách có thể cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh hoặc gửi thông tin qua đường Fax, email.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ tăng vốn

Nhân viên công ty sẽ mang hồ sơ tới cho quý khách kiểm tra lại thông tin, sau đó ký tên và đóng dấu, lập biên bản bàn giao nhận hồ sơ. Nhân viên công ty tiến hành làm thủ tục và nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư , nhận giấy hẹn.

Bước 4: Giao giấy phép kinh doanh

Sau 5 ngày làm việc, nhân viên công ty sẽ mang giấy phép kinh doanh mới đã được tăng vốn điều lệ tới giao tận tay quý khách. Hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

 

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY, ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty gồm những loại hồ sơ sau:

1) Bổ sung thêm thành viên mới (công ty TNHH, công ty Cổ phần) 

2) Rút thành viên ra khỏi công ty(công ty TNHH, công ty Cổ phần)

3) Thay đổi thành viên công ty (bổ sung người mới, rút người cũ)

4) Thay đổi dại diện pháp luật công ty.

Bước 1: Tư vấn về việc thay đổi thành viên

Tư vấn loại hình, nội bộ công ty sau khi thay đổi, quyền lợi các thành viên, tỷ lệ vốn góp...

Bước 2: Cung cấp thông tin

Quý khách hàng và doanh nghiệp cung cấp thông tin về công ty để nhân viên hoàn thành hồ sơ. Quý khách có thể cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh hoặc gửi thông tin qua đường Fax, email. Trường hợp bổ sung thành viên mới doanh nghiệp cần cung cấp thêm CMND sao y của người mới.(thời gian sao y công chứng không quá 3 tháng)

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi thành viên

Nhân viên công ty sẽ mang hồ sơ tới cho quý khách kiểm tra lại thông tin, sau đó ký tên và đóng dấu, lập biên bản bàn giao nhận hồ sơ. Nhân viên công ty tiến hành làm thủ tục và nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư, nhận giấy hẹn.

Bước 4: Giao giấy phép kinh doanh

Sau 5 ngày làm việc, nhân viên công ty sẽ mang giấy phép kinh doanh mới đã được thay đổi thành viên tới giao tận tay quý khách. Hoàn tất thủ tục thay đổi thành viên công ty.

Chi phí thực hiện:

Giải pháp cho Quý khách sử dụng Dịch vụ Thay đổi Giấy phép kinh doanh của chúng tôi với mức chi phí chỉ từ 700.000 VNĐ.
Mọi nhu cầu và thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ: 
Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế Và Thương Mại Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 11 Tòa A6B, KĐT Nam Trung Yên, Phố Mạc Thái Tổ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Website: www.ketoanthuevietnam.vn      Email:  congtydichvuthuevietnam@gmail.com

Tel: 024 33 533 587                                       DĐ: 093 234 6883 - 096 591 2929 - Đức Anh 

GIẢI THỂ CÔNG TY - CHI NHÁNH


1. Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi giải thể công ty:

- Tư vấn các trường hợp Giải thể công ty.

- Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH/Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể công ty.

- Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể. 

- Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động.

- Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể ( 03 số báo liên tiếp )

- Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

2. Hồ sơ giải thể của công ty bao gồm. 

- Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD ...);

3. Quy trình dịch vụ giải thể thực hiện như sau: 

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Việt Luật tiến hành soạn hồ sơ Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.

- Đại diện theo dõi hồ sơ và giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng. 

- Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân. 

- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT.

4. Lệ phí dịch vụ giải thể: 

Chúng tôi sẽ cử cán bộ trực tiếp tới Doanh nghiệp thẩm định hồ sơ và có báo giá chi tiết tới Quý khách.

Mọi nhu cầu và thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ: 
Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế Và Thương Mại Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 11 Tòa A6B, KĐT Nam Trung Yên, Phố Mạc Thái Tổ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Website: www.ketoanthuevietnam.vn      Email:  congtydichvuthuevietnam@gmail.com

Tel: 024 33 533 587                                       DĐ: 093 234 6883 - 096 591 2929 - Đức Anh 


BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN GTGT

- Giấy carbonless (không cần kê giấy than)(3 liên-3 màu: trắng hồng xanh)

- Khổ giấy A4

Số lượng

In 1 màu đen

In 1 màu khác

In 2 màu trở lên

1

270.000

340.000

400.000

2

240.000

280.000

340.000

3

200.000

260.000

300.000

4

170.000

220.000

260.000

5

150.000

170.000

220.000

10

120.000

150.000

160.000

20

110.000

140.000

150.000

30

100.000

130.000

140.000

50

90.000

120.000

130.000

 Ghi chú:

  Mọi nhu cầu và thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ: 
  Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế Và Thương Mại Việt Nam
  Địa chỉ: Tầng 11 Tòa A6B, KĐT Nam Trung Yên, Phố Mạc Thái Tổ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

  Website: www.ketoanthuevietnam.vn               Email:  congtydichvuthuevietnam@gmail.com

  Tel: 024 33 533 587                                       DĐ: 093 234 6883 - 096 591 2929 - Đức Anh 


  MỘT SỐ NGÀNH CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   

  STTNgànhSố lượng CCHNNgười đứng Chứng chỉ hành nghềVBPQGhi chú
  1Dịch vụ đại diện sở hữu01Người đứng đầu tổ chức: giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân (trong trường hợp không có ủy quyền) Hoặc Cá nhân làm việc tại doanh ngiệp (trong trường hợp được người đứng đầu tổ chức ủy quyền.)Khoản 3 Điều 154 Luật số 36/2009/QH12 của Quốc hội: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ, ngày 19/06/2009.
  2Dịch vụ kiểm toán05

  Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:
  - Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty.
  - >= 02 thành viên góp vốn.
  - Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.
  Công ty hợp danh:
  - Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty
  - >= 02 thành viên hợp danh.
  - Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp tư nhân:
  - Chủ DNTN đồng thời là giám đốc có CCHN.
  - Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

  Điều 21 Điều 31 Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12, ngày 29/03/2011.

  Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán:
  - 2 CCHN (Giám đốc chi nhánh: 1CCHN).
  - 2 kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp kiểm toán.

  3Dịch vụ kế toán02Giám đốc doanh nghiệp. Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.

  Điều 41 Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004. Nghị định của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

  Điều 2 Thông tư 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 Thông tư hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

  Có thể sử dụng CCHN kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ tài chính cấp để đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán.

  Doanh nghiệp dịch vụ kế toán đăng ký kinh doanh theo 1 trong các loại hình doanh nghiệp sau:
  - Doanh nghiệp tư nhân.
  - Công ty TNHH.
  - Công ty hợp danh

  4Giám sát thi công xây dựng công trình01Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Khoản 3 Điều 87 Luật Xây dựng 16/2003/QH11, ngày 10/12/2003.
  5Khảo sát xây dựng01Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Khoản 1c Điều 49 Luật Xây dựng 16/2003/QH11, ngày 10/12/2003.
  6Thiết kế xây dựng công trình01Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Khoản 1c Điều 56 Luật Xây dựng 16/2003/QH11, ngày 10/12/2003.
  7Dịch vụ môi giới bất động sản>=01Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản, ngày 29/06/2006

  Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS (trừ dịch vụ định giá BĐS): >=02 chứng chỉ môi giới BĐS.

  Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS.

  Dịch vụ định giá BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS.

  Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ định giá BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS.

  8Dịch vụ định giá bất động sản>=02
  9Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản>= 02 CCHN môi giới. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ định giá bất động sản.
  10Dịch vụ đấu giá BĐS01Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.Điều 16 Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.
  11Dịch vụ làm thủ tục thuế02Cá nhân làm việc tại doanh nghiệpKhoản 4b Điều 20 Luật Quản lý thuế, ngày 29/11/2006. Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, ngày 19/07/2012Đại lý hải quan thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế khi làm thủ tục về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
  12Dịch vụ thẩm định giá03

  Công ty TNHH 1 thành viên:
  - Chủ sở hữu doanh nghiệp.
  - Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty.
  - Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:
  - 02 thành viên góp vốn.
  - Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty.
  - Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp Công ty hợp danh:
  - 02 thành viên hợp danh.
  - Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty.
  - Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân:
  - Chủ doanh nghiệp tư nhân.
  - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.
  - Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp Công ty cổ phần phải có:
  - 02 cổ đông sáng lập.
  - Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốccủa công ty cổ phần là thẩm định viên.

  - Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

  Điều 38, 39 Luật Giá 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:
  - Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định.
  - Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp
  Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá: 02 thẩm định viên về giá, trong đó Giám đốc chi nhánh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá đã thành lập chi nhánh đó.

  13Hành nghề dược01Cá nhân giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp.Điều 14 NĐ 79/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược ngày 09/08/2006. Điều 11 Luật Dược ngày 14/06/2005
  14Sản xuất, gia công, san chia thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y02Chứng chỉ sản xuất của: cá nhân giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp. Chứng chỉ kiểm nghiệm của: cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Điều 38 Pháp lệnh Thú y ngày 12/05/2004
  15Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y02Cá nhân giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp. Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Điều 39 Pháp lệnh Thú y ngày 12/05/2004
  16Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật01Cá nhân giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp.

  Điều 7, Điều 9 Nghị định 58/2002/ NĐ-CP ban hành điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật, và điều lệ quản lý thuốc bảo vệthực vật, ngày 03/03/2002.

  17Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật01Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.Điều 3 Quyết định số 91/2002/QĐ-CP của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  18Hoạt động xông hơi, khử trùng01Cá nhân làm việc tại doanh nghiệpKhoản 1 Điều 3 Quyết định: 89 /2007/QĐ-BNN, ngày 01/11/2007, Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
  19Bệnh viện01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.Điều 23 Thông tư 41/2011/TT-BYT, ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnhChứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà bệnh viện đăng ký.
  20Phòng khám đa khoa01Người giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa.Điều 24 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011, Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.Chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký.
  21Phòng khám chuyên khoa01Người giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa.Điều 25 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấpchứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.Chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký.
  22Phòng chẩn trị y học cổ truyền01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám chẩn trị y học cổ truyền.Điều 26 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  23Nhà hộ sinh01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của nhà hộ sinh.Điều 28 Thông tư 41/2011/TT-BYT, ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  24Phòng khám chẩn đoán hình ảnh01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám chẩn đoán hình ảnh.Điều 29 Thông tư 41/2011/TT-BYT, ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  25Phòng xét nghiệm01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng xét nghiệm.Điều 30 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  26Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.Điều 31 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  27Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.Điều 33 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  28Cơ sở dịch vụ kính thuốc01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở dịch vụ kính thuốc.Điều 34 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  29Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh01Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.Điều 35 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  30Dịch vụ bán đấu giá tài sản01Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.Điều 16 Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.