Định hướng chiến lược của VINASECOM

Theo định hướng phát triển kinh doanh dài hạn, VINASECOM sẽ tập trung phát triển trên ba lĩnh vực chính vốn là thế mạnh và có lợi thế cạnh tranh cao của công ty là Chữ ký số, Bảo hiểm xã hội, Tư vấn thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, VINASECOM vẫn tiếp tục các hoạt động dịch vụ kế toán, kinh doanh đa dạng như thương mại dịch vụ, giáo dục – đào tạo, xuất nhập khẩu và nhiều lĩnh vực khác...