PHẦN MỀM BẢO HIỂM XÃ HỘI VNPT GÓI 1 NĂM

GÓI DỊCH VỤ VAN 100
VAN 1000 VAN MAX
Thời gian tặng thêm
6 THÁNG
6 THÁNG
6 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
18 tháng
18 tháng
18 tháng
Giá dịch vụ
500.000VNĐ
800.000VNĐ
1.100.000VNĐ
VAT
50.000VNĐ
80.000VNĐ
110.000VNĐ
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
550.000VNĐ
880.000VNĐ
1.210.000VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
550.000VNĐ 880.000VNĐ 1.210.000VNĐ

PHẦN MỀM BẢO HIỂM XÃ HỘI VNPT GÓI 2 NĂM

x

GÓI DỊCH VỤ VAN 100 VAN 1000 VAN MAX
Thời gian tặng thêm
9 THÁNG
9 THÁNG
9 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
33 tháng
33 tháng
33 tháng
Giá dịch vụ
800.000VNĐ
1.280.000VNĐ
1.760.000VNĐ
VAT
80.00VNĐ
128.000VNĐ
176.000VNĐ
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
880.900VNĐ
1.408.000VNĐ
1.936.000VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
880.000VNĐ 1.408.000VNĐ 1.936.000VNĐ

PHẦN MỀM BẢO HIỂM XÃ HỘI VNPT GÓI 3 NĂM

GÓI DỊCH VỤ VAN 100 VAN 1000 VAN MAX
Thời gian tặng thêm
12 THÁNG
12 THÁNG
12 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
48 tháng
48 tháng
48 tháng
Giá dịch vụ
950.000VNĐ
1.520.000VNĐ
2.090.000VNĐ
VAT
95.000VNĐ
152.000VNĐ
209.000VNĐ
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
1.045.000VNĐ
1.672.000VNĐ
209.000VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
1.045.000VNĐ 1.672.000VNĐ 2.299..000VNĐ

*Ghi chú:
 - Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ và triển khai dịch vụ trong vòng 2 - 4h tại Hà Nội

PHẦN MỀM BẢO HIỂM XÃ HỘI EFY GÓI 1 NĂM

ĐĂNG KÝ MỚI 1 - 100 NLĐ > 100 NLĐ
Thời gian tặng thêm
6 THÁNG
6 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
18 tháng
18 tháng
Giá dịch vụ
590.000VNĐ
960.000VNĐ
Mã gói dịch vụ
e1S
e1B
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
590.000VNĐ 960.000VNĐ

PHẦN MỀM BẢO HIỂM XÃ HỘI EFY GÓI 2 NĂM

ĐĂNG KÝ MỚI 1 - 100 NLĐ >100 NLĐ
Thời gian tặng thêm
9 THÁNG
9 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
33 tháng
33 tháng
Giá dịch vụ
980.000VNĐ
1.450.000VNĐ
Mã gói dịch vụ
e2S
e2B
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
980.000VNĐ 1.450.000VNĐ

PHẦN MỀM BẢO HIỂM XÃ HỘI EFY GÓI 3 NĂM

ĐĂNG KÝ MỚI 1 - 100 NLĐ > 100 NLĐ
Thời gian tặng thêm
12 THÁNG
12 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
48 tháng
48 tháng
Giá dịch vụ
1.280.000VNĐ
1.890.000VNĐ
Mã gói dịch vụ
e3S
E3B
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
1.280.000VNĐ 1.890.000VNĐ

*Ghi chú:
 - Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ và triển khai dịch vụ trong vòng 2 - 4h tại Hà Nội

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI DỊCH VỤ VBHXH

ĐĂNG KÝ MỚI 1 NĂM  2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM
Tổng thời gian sử dụng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
48 tháng
Giá dịch vụ
499.000VNĐ
899.000VNĐ
1.199.000VNĐ
1.499.000VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
499.000VVNĐ 899.000VNĐ 1.099.000VNĐ 1.399.000VNĐ

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG CHỨNG THƯ VIETTEL - CA

ĐĂNG KÝ MỚI 1 NĂM  2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM
Tổng thời gian sử dụng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
48 tháng
Giá dịch vụ
479.000VNĐ
859.000VNĐ
1.139.000VNĐ
1.429.000VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
479.000VVNĐ 859.000VNĐ 1.039.000VNĐ 1.329.000VNĐ

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG CẢ 2 DỊCH VỤ VBHXH và VIETTEL - CA 

ĐĂNG KÝ MỚI 1 NĂM  2 NĂM 3 NĂM 4 NĂM
Thời gian tặng thêm
6 THÁNG
9 THÁNG
12 THÁNG
15 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
18 tháng
33 tháng
48 tháng
63 tháng
Giá dịch vụ
499.000VNĐ
899.000VNĐ
1.199.000VNĐ
1.499.000VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
499.000VVNĐ 899.000VNĐ 1.099.000VNĐ 1.399.000VNĐ

*Ghi chú:
 - Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ và triển khai dịch vụ trong vòng 2 - 4h tại Hà Nội