Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, eTax, iTaxViewer 1.4.7

V/v Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện thử (eTax), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu cầu sử dụng chữ ký số mới của công ty Cổ phần Viễn thông NEW-TELECOM (NewTel-CA)

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.4, HTKK 3.8.4

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.4

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.2, HTKK 3.8.2, iTaxviewer 1.4.4

V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2, ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4

Nâng cấp phần mềm HTKK 3.4.6 và itaxviewer 1.3.1

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.7, ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.1

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.5, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.6

Tổng cục đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng iHTKK, HTKK đáp ứng yêu cầu kiểm tra ràng buộc ngày bắt đầu sử dụng biên lai phí lệ phí so với ngày báo cáo phát hành biên lai phí lệ phí (Tổ chức thu phí, lệ phí: từ 15 ngày thành 5 ngày trước khi bắt đầu sử dụng biên lai. Cơ quan Thuế: từ 15 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng thành 10 ngày kể từ ngày lập thông báo phát hành) theo quy định tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.4, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.5

Bắt đầu từ ngày 14/6/2017, khi lập Thông báo phát hành hóa đơn, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.4, iHTKK 3.4.5 thay cho các phiên bản trước đây.

Hướng dẫn về tiểu mục lệ phí môn bài 2017

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016  có hiệu lực từ 1/1/2017 về quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, trong đó bổ sung tiểu mục hạch toán lệ phí môn bài, Công ty TNHH dịch vụ Thuế và Thương mại Việt Nam hướng dẫn về tiểu mục nộp lệ phí môn bài, với tiền thuế môn bài theo vốn  đăng ký như bảng sau: 

Thủ tục nộp thuế thay cho chủ nhà của đơn vị đi thuê

Hiện nay, có một số doanh nghiệp đi thuê tài sản của cá nhân (thuê nhà,…)  đồng thời vẫn phải nộp một số loại thuế như thuế môn bài, thuế TNCN, thuế GTGT (nếu có). Tuy nhiên, doanh nghiệp có phải chịu các khoản thuế này không hay doanh nghiệp chỉ là kê khai thay cho chủ sở hữu tài sản. Và thủ tục để kê khai, nộp thuế thay cho chủ sở hữu bao gồm những hồ sơ, giấy tờ gì???

Nộp lệ phí môn bài 2017

Về việc nộp lệ phí môn bài năm 2017Căn cứ vào nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về mức lệ phí môn bài phải nộp của Doanh nghiệp và cá nhận mức thuế .

Bản tin tổng hợp văn bản số 03 tháng 12 năm 2016

Bản tin tổng hợp văn bản số 03 tháng 12 năm 2016
I. Công văn
1. Công văn 5681/TCT-DNL ngày 08/12/2016 về việc xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại của các doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lýKhông thu vào ngân sách nhà nước khoản lợi nhuận sau thuế còn lại của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức Đảng thành lập và quản lý. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp này do chủ sở hữu quyết định (áp dụng cho niên độ từ năm 2013 trở đi).

Bản tin tổng hợp văn bản số 04 tháng 11 năm 2016

Bản tin tổng hợp văn bản số 04 tháng 11 năm 2016
  1. Công văn số 5330/TCT-CS ngày 17/11/2016 về lệ phí trước bạ đối với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống.
- Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của BộTài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí trước bạ quy định:"Điều 4. Sửa đổi Khoản 4 và khoản 5, Điều 6, Chương II như sau:2. Thay thế Khoản 5, Điều 6 bằng Khoản 5 mới như sau:“5. Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô mức thu là 2%.Riêng:

Bản tin tổng hợp văn bản số 03 tháng 11 năm 2016

Bản tin tổng hợp văn bản số 03 tháng 11 năm 2016

Bản tin tổng hợp văn bản số 02 tháng 10 năm 2016

Bản tin tổng hợp văn bản số 02 tháng 10 năm 2016

Tổng hợp văn bản mới số 01 tháng 10 năm 2016

Tổng hợp văn bản mới số 01, tháng 10 năm 2016. Trong đó tiêu biểu có:I. CÔNG VĂN1. Công văn số 13410/BTC-TCT ngày 23/09/2016 về chính sách thuế đối với việc thực hiện thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu của Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.Theo trình bày của UBND thành phố Đà Nẵng thì UBND thành phố là chủ đầu tư các công trình nhà ở xã hội theo Đề án thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại công văn số 31/TTg-KTN ngày 08/01/2015), UBND thành phố Đà Nẵng nhận bàn giao công trình nhà ở xã hội từ nhà thầu thi công và thanh toán tiền cho nhà thầu theo giá trị hợp đồng có thuế GTGT 10% để nhà thầu kê khai nộp thuế theo quy định.

Bản tin tổng hợp văn bản mới số 02 tháng 09 năm 2016

Công văn số 4076/TCT-TNCN ngày 08/9/2016 về vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhânTrường hợp ông Haposan Butar Butar và ông Maurice John Noble sang Việt Nam làm việc và đã quyết toán về nước năm 2011. Sau đó, năm 2013 ông Haposan Butar Butar và ông Maurice John Noble quay trở lại Việt Nam làm việc tại Trụ sở điều hành Công ty Shefl Drilling International Inc thì Trụ sở điều hành Công ty Shefl Drilling International Inc căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của ông Haposan Butar Butar và ông Maurice John Noble được ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế). 

Chuyến du lịch đầy ý nghĩa hè 2017

Sau khi tổng kết 6 tháng đầu năm 2017, quản lý công ty thông báo những thành công và khó khăn gặp phải của nửa năm qua. Đồng thời đưa ra đường lối chính sách cho 6 tháng cuối năm, ban lãnh đạo mong muốn có sự phát triển hơn nữa trong thời gian tới để đưa công ty phát triển lớn mạnh.

Thông báo nghỉ Lễ, Tết trong năm 2017

Công ty TNHH dịch vụ thuế và thương mại Việt Nam thông báo nghỉ lễ: Tết dương lịch, Tết âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9 nội dung như sau:

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Trong tháng 4 năm 2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 14.510 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 133.538 tỷ đồng, tăng 79,5% về số doanh nghiệp và tăng  64,5% về số vốn đăng ký so với tháng 3 năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 4 đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 8,3% so với tháng trước.

Nhìn vào thẻ BHYT sẽ thấy được mức hưởng bảo hiểm y tế là bao nhiêu %

Nếu không biết mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) của mình là bao nhiêu % thì hãy nhìn vào ô thứ 2 - ký tự thứ 3 từ trái sang.

Những điều cần biết khi mua Chữ Ký Số

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi Quý khách cần một Chữ ký số để kê khai thuế, nộp thuế điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử, Hải quan điện tử, Hóa đơn điện tử,…Dưới đây, Đại lý Chữ ký số CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM sẽ giải đáp mọi thắc mắc , giúp Quý khách hàng và người dùng chữ ký số yên tâm, đỡ mất thời gian lựa chọn.

Nên chọn mua chữ ký số nào và những yếu tố quyết định khi mua chữ ký số?

Câu hỏi nên chọn mua Chữ ký số thương hiệu nào bắt nguồn từ các tiêu chuẩn như so sánh về chất lượng, giá cả, thương hiệu và sự hỗ trợ chăm sóc sau bán hàng. Về bản chất Chữ ký số (Chứng thư điện tử): VNPT-CA, CA2, FPT-CA,Viettel-CA, Vina-CA, Newtel-CA, Safe-CA, Bkav-CA. Tất cả chỉ là Thương hiệu và không có sự khác biệt về tính năng cũng như chất lượng, tất cả đều phải tuân theo chuẩn mã hóa bảo mật cao và phải có sự cấp phép của nhà nước (Bộ thông tin truyền thông)