Văn hóa công ty VINASECOM

Văn hoá doanh nghiệp trở thành một đề tài quan trọng trong các Doanh nghiệp Việt Nam nhiều năm qua. VINASECOM luôn ý thức văn hóa doanh nghiệp vai trò quan trọng của văn hóa công ty trong việc duy trì và phát triển những thế mạnh đặc trưng của mình, từ đó tạo thế vững mạnh của Công ty trên thị trường.

Những giá trị cốt lõi nhất của VINASECOM là: đề cao giá trị con người, liên tục cải tiến quy trình công việc và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong phương pháp quản lý nhân sự, công ty áp dụng rất chặt chẽ nguyên tác “Ưu tiên nhân sự trưởng thành từ nội bộ công ty”. Công ty thường áp dụng phương pháp luân chuyển nội bộ lên các cấp quản lý cao, thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ nhân viên, công nhận và khen thưởng với sự đóng góp của nhân viên. Công ty luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ với nhân viên bằng những chương trình sinh hoạt, giao lưu trong nội bộ.  Với khách hàng, sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cuối cùng, do đó Công ty luôn đặt yêu cầu về chất lượng lên hàng đầu và hoạt động theo phương châm “cải tiến liên tục”.  Trong công việc, phương thức làm việc theo nhóm được đề cao, trách nhiệm cá nhân trong công việc gắn liền với lợi ích trong nhóm và được chia sẻ trong nhóm làm việc. Tuy nhiên, ý kiến được chấp thuận chung trong nhóm luôn được tôn trọng và là quyết định trong công việc của nhóm.
 
Thực tế qua thời gian qua, trong quá trình làm việc tại VINASECOM các nhân viên có rất nhiều điều kiện để học tập, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, củng cố kỹ năng phục vụ khách hàng, cùng làm việc và chia sẻ những thành quả do mình tạo ra.
Để tiếp tục phát triển vững mạnh văn hóa công ty, mục tiêu trong thời gian tiếp theo của VINASECOM là:
- Củng cố những giá trị cốt lõi trong Công ty,
- Phổ biến những giá trị của Công ty, nội dung cốt lõi của VINASECOM tới từng cán bộ, đặc biệt trong việc đào tạo cán bộ tân tuyển,
- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện về tổ chức, Thiết lập một mối giao lưu giữa các phòng ban, giữa các nhân viên và Ban lãnh đạo Công ty, khơi dậy và phát huy trong mỗi người lòng yêu mến Công ty, tinh thần trách nhiệm với công việc; Xây dựng một cơ chế kết hợp hài hòa các lợi ích để cá nhân và Công ty cùng phát triển.