BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤP MỚI CHỮ KÝ SỐ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤP MỚI CHỮ KÝ SỐ

(Áp dụng từ ngày 11/06/2018)

GÓI / NCC

01 Năm 02 Năm 03 Năm Thông tin nhà cung cấp
1.700.000 2.200.000 1.850.000 Nhà cung cấp New – CA
1.700.000 2.200.000 2.000.000 Nhà cung cấp Vina- CA
1.650.000 2.200.000 2.200.000 Nhà cung cấp CA2 (Hanel)
1.650.000 2.300.000 2.300.000 Nhà cung cấp Vnpt – CA
1.550.000 2.100.000 2.300.000 Nhà cung cấp Viettel – CA
1.700.000 2.300.000 2.300.000 Nhà cung cấp FPT – CA
1.800.000 2.700.000 2.900.000 Nhà cung cấp BKAV – CA

Giá trên đã bao gồm VAT.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤP MỚI CHỮ KÝ SỐ

(Áp dụng từ ngày 11/06/2018)

GÓI / NCC

03 Năm
1.850.000
2.000.000
2.200.000
2.300.000
2.300.000
2.300.000
2.900.000

Giá trên đã bao gồm VAT.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

Bình luận bằng tài khoản Facebook