BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

(Áp dụng từ ngày 01/11/2018)

NCC Giá/ Số lượng Thông tin nhà cung cấp
VNPT – invoice 1.100.000

2.000 Hóa đơn

2.365.000

5.000 Hóa đơn

3.960.000

10.000 Hóa đơn

Nhà cung cấp VNPT – invoice
Viettel – invoice 297.000

300 Hóa đơn

410.000

500 Hóa đơn

640.000

1.000 Hóa đơn

960.000

2.000 Hóa đơn

2.050.000

5.000 Hóa đơn

3.400.000

10.000 Hóa đơn

Nhà cung cấp Viettel – invoice
M – invoice 300.000

400 Hóa đơn

420.000

500 Hóa đơn

670.000

1.000 Hóa đơn

1.860.000

3.000 Hóa đơn

2.850.000

5.000 Hóa đơn

4.700.000

10.00 Hóa đơn

Nhà cung cấp M – invoice

Giá trên:

– Quý khách liên hệ để được CHIẾT KHẤU hấp dẫn;

– Giá trên đã bao gồm VAT.

– Chưa bao gồm phí khởi tạo và phí thiết kế.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

(Áp dụng từ ngày 01/11/2018)

NCC Giá/ Số lượng
VNPT – invoice 1.100.000/2.000 Hóa đơn
Viettel – invoice 960.000/2.000 Hóa đơn
M – invoice 1.860.000/3.000 Hóa đơn

Giá trên:

– Quý khách liên hệ để được CHIẾT KHẤU hấp dẫn;

Giá trên đã bao gồm VAT.

– Chưa bao gồm phí khởi tạo và phí thiết kế.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong tin lien he

093 234 6883