BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẦN MỀM KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẦN MỀM KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Áp dụng từ ngày 11/06/2018)

GÓI / NCC 01 Năm 02 Năm 03 Năm THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP
VAN 100 VAN > 100 VAN 100 VAN > 100 VAN 100 VAN > 100
590.000 960.000 980.000 1.450.000 1.100.000 1.800.000 NHÀ CUNG CẤP EFY
550.000 880.000
VAN 1000
960.000 1.280.000
VAN 1000
950.000 1.600.000
VAN 1000
NHÀ CUNG CẤP VNPT – eBHXH
600,000
E-BH BASIC 1
860,000
E-BH BASIC 2
960,000
E-BH BASIC 1
1,260,000
E-BH BASIC 2
1,100,000
E-BH BASIC 1
1,660,000
E-BH BASIC 2
NHÀ CUNG CẤP EBH

Giá trên đã bao gồm VAT.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẦN MỀM KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Áp dụng từ ngày 11/06/2018)

NCC/Gói VAN 100 – 3 NĂM
1.100.000
950.000
1,100,000+ 12 tháng

E-BH BASIC 1

Giá trên đã bao gồm VAT.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

Bình luận bằng tài khoản Facebook