BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẦN MỀM KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẦN MỀM KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Áp dụng từ ngày 01/11/2018)

GÓI / NCC 01 Năm 02 Năm 03 Năm THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP
Số LĐ <100 Số LĐ > 100 Số LĐ <100 Số LĐ > 100 Số LĐ <100 Số LĐ > 100
590.000

12 tháng

1.500.000

12 tháng

980.000

24 tháng

2.400.000

24 tháng

1.280.000

36 tháng

2.700.000

36 tháng

NHÀ CUNG CẤP EFY
550.000

18 tháng

VAN 100

880.000

18 tháng

VAN 1000

880.000

33 tháng

VAN 100

1.408.000

33 tháng

VAN 1000

1.045.000

48 tháng

VAN 100

1.672.000

48 tháng

VAN 1000

NHÀ CUNG CẤP VNPT – eBHXH
500,000

12 tháng

E-BH BASIC 1

1,200,000

12 tháng

E-BH BASIC 2

880,000

24 tháng

E-BH BASIC 1

2,000,000

24 tháng

E-BH BASIC 2

1,100,000

36 tháng

E-BH BASIC 1

2,400,000

36 tháng

E-BH BASIC 2

NHÀ CUNG CẤP EBH

Giá trên đã bao gồm VAT. Quý khách liên hệ để được mức CHIẾT KHẤU hấp dẫn!

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẦN MỀM KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Áp dụng từ ngày 01/11/2018)

NCC/Gói VAN 100 – 3 NĂM
1.280.000

36 tháng

1.045.000

48 tháng

VAN 100

1,100,000

36 tháng

E-BH BASIC 1

Giá trên đã bao gồm VAT. Quý khách liên hệ để được mức CHIẾT KHẤU hấp dẫn!

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong tin lien he

093 234 6883