BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Áp dụng từ ngày 01/05/2018)

STT Nội dung Gói cơ bản Gói ưa thích Gói chuyên nghiệp Gói hỏa tốc Gói Vip
2,000,000 2,200,000 3,500,000 5,000,000 12,000,000
1 Giấy chứng nhận ĐKKD + Thông báo cơ quan thuế quản lý X X X X X
2 Hồ sơ Gốc được chấp thuận cấp ĐKKD X X X X X
3 Miễn phí tư vấn: Luật Doanh nghiệp – Kế toán – Thuế – BHXH – Hóa đơn Điện tử… X X X X X
4 Lệ phí nhà nước khi Thành lập mới X X X X X
5 Đăng bố cáo Thành lập mới X X X X X
6 Khắc Dấu tròn theo quy định  X  X  X  X  X
7 Thông báo mẫu dấu  X  X  X  X  X
8 Khắc Dấu chức danh Đại diện theo pháp luật  X  X  X  X  X
9 Thông báo Tài khoản Ngân hàng với Sở kế hoạch  X  X  X  X
10 Biển công ty 20*30 cm X X  X  X
11 Khai thuế qua mạng 03 tháng đầu thành lập  X  X
12 Nộp Phiếu đăng ký Email và SĐT với cơ quan thuế X X
13 Nộp mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ X X
14 Nộp mẫu 3.14 (Xin phát hành hóa đơn) và nhận kết quả  X X
15 Thông báo phát hành Hóa đơn qua mạng X X
16 Chữ ký số Token gói 3 năm X
17 Nộp tờ khai Lệ phí môn bài X
18 Đi mở tài khoản Ngân hàng (Không bao gồm tiền số dư tài khoản) X
19 Tiếp đoàn Kiểm tra thuế để chấp thuận mẫu 3.14 tại trụ sở (Không bao gồm A4) X
20 In hóa đơn GTGT 01 cuốn hoặc Hóa đơn Điện tử gói 300 số của VNPT X
21 Đi nộp Lệ phí môn bài (Không bao gồm tiền lệ phí theo quy định) X
22 Dịch vụ kế toán hết năm mới thành lập X
Tổng thời gian hoàn thành (Ngày) 7-9 7-9 7-9 3 7-9
Ghi chú:

– Thời gian áp dụng trong báo giá là thời gian kể từ khi Quý khách hàng ký, bàn giao hồ sơ cho chúng tôi và cho đến khi khách hàng nhận được kết quả;
– Phí dịch vụ trên đã bao gồm khoản phí, lệ phí nộp theo quy định của Nhà nước;
– Giá trên chưa bao gồm VAT.
– Ngoài Hà Nội thu thêm 1.000.000đ phí đi lại.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Áp dụng từ ngày 1/05/2018)

Stt Nội dung Gói ưa thích

GIÁ

2.200.000Đ
1 Giấy chứng nhận ĐKKD + Thông báo cơ quan thuế quản lý
Hồ sơ Gốc được chấp thuận cấp ĐKKD
3 Miễn phí tư vấn: Luật Doanh nghiệp – Kế toán – Thuế – BHXH – Hóa đơn Điện tử…
4 Lệ phí nhà nước khi Thành lập mới
5 Đăng bố cáo Thành lập mới
6 Khắc Dấu tròn theo quy định
7 Thông báo mẫu dấu
8 Khắc Dấu chức danh Đại diện theo pháp luật
9 Thông báo Tài khoản Ngân hàng với Sở kế hoạch
10 Biển công ty 20*30 cm
Tổng thời gian hoàn thành (Ngày) 7-9
Ghi chú:

– Thời gian áp dụng trong báo giá là thời gian kể từ khi Quý khách hàng ký, bàn giao hồ sơ cho chúng tôi và cho đến khi khách hàng nhận được kết quả;
– Phí dịch vụ trên đã bao gồm khoản phí, lệ phí nộp theo quy định của Nhà nước;
– Giá trên chưa bao gồm VAT.
– Ngoài Hà Nội thu thêm 1.000.000đ phí đi lại.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

Bình luận bằng tài khoản Facebook