BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Áp dụng từ ngày 01/12/2019)

STT Nội dung Gói Khởi nghệp Gói tiết kiệm Gói ưa thích Gói chuyên nghiệp Gói VIP
680.000đ 1.250.000đ 2.200.000đ 3.500.000đ 12.000.000đ
1 Giấy chứng nhận ĐKKD + Thông báo cơ quan thuế quản lý X X X X X
2 Hồ sơ Gốc được chấp thuận cấp ĐKKD X X X X X
3 Tư vấn mua Chữ ký số khai Thuế qua mạng X X X X X
4 Tư vấn mở tài khoản ngân hàng X X X X X
5 Miễn phí tư vấn: Luật Doanh nghiệp – Kế toán – Thuế – BHXH – Hóa đơn Điện tử… X X X X X
6 Nhận kết quả tại trụ sở của Quý khách X X X X
7 Lệ phí nhà nước khi Thành lập mới X X X X
8 Đăng bố cáo Thành lập mới X X X X
9 Khắc 01 Dấu tròn theo quy định    X  X  X  X
10 Thông báo mẫu dấu    X  X  X  X
11 Khắc 01 Dấu chức danh Đại diện theo pháp luật      X  X  X
12 Biển công ty bằng Mica ép bền Diện tích 20*30cm X X X
13 Soạn hồ sơ Thuế ban đầu (Đăng ký các mẫu biểu thuế ban đầu) X X X
14 Soạn hồ sơ thông báo Tài khoản ngân hàng X X X
15 Thông báo Tài khoản Ngân hàng với Sở kế hoạch  X  X X
16 Khai thuế qua mạng 03 tháng đầu sau thành lập   X X X
17 Nộp tờ khai Lệ phí môn bài (Nếu mua chữ ký số của chúng tôi)   X X X
18 Nộp Phiếu đăng ký Email và SĐT với cơ quan thuế X X
19 Nộp mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ X X
20 Nộp mẫu 3.14 (Xin phát hành hóa đơn) và nhận kết quả X X
21 Thông báo phát hành Hóa đơn qua mạng X X
22 Miễn phí Chữ ký số Token X
23 Đi mở tài khoản Ngân hàng (Không bao gồm tiền số dư tài khoản) X X
24 Phối hợp Tiếp đoàn Kiểm tra thuế để chấp thuận mẫu 3.14 tại trụ sở (Không bao gồm A4) X X
25 Tặng Hóa đơn Điện tử gói 300 số của VNPT X
26 Đi nộp Lệ phí môn bài (Không bao gồm tiền lệ phí theo quy định) X
27 Miễn phí Kế toán hết năm mới thành lập X
Tổng thời gian hoàn thành (Ngày) 9-11 7-9 5-7 5-7 5-7
Ghi chú: Miễn phí thành lập doanh nghiệp khi quý khách sử dụng dịch vụ Kế toán – Thuế trọn gói 1 năm của Đồng Hưng Phú.

– Giá trên chưa bao gồm VAT;
– Khách hàng ngoài Hà Nội thu thêm phí đi lại theo thỏa thuận.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Áp dụng từ ngày 01/12/2019)

Stt Nội dung Gói ưa thích

GIÁ

2.200.000Đ
1 Giấy chứng nhận ĐKKD + Thông báo cơ quan thuế quản lý
2 Hồ sơ Gốc được chấp thuận cấp ĐKKD
3 Tư vấn mua Chữ ký số khai Thuế qua mạng
4 Tư vấn mở tài khoản ngân hàng
5 Miễn phí tư vấn: Luật Doanh nghiệp – Kế toán – Thuế – BHXH – Hóa đơn Điện tử…
6 Lệ phí nhà nước khi Thành lập mới
7 Đăng bố cáo Thành lập mới
8 Khắc 01 Dấu tròn theo quy định
9 Thông báo mẫu dấu
10 Khắc 01 Dấu chức danh Đại diện theo pháp luật
11 Biển công ty 20*30 cm
12 Soạn Hồ sơ thuế ban đầu (Đăng ký các mẫu biểu thuế mới thành lập)
13 Soạn Hồ sơ thông báo Tài khoản ngân hàng
14 Thông báo Tài khoản Ngân hàng với Sở kế hoạch
15 Khai thuế qua mạng 03 tháng đầu thành lập
16 Nộp tờ khai Lệ phí môn bài qua mạng (Nếu mua chữ ký số của chúng tôi)
Tổng thời gian hoàn thành (Ngày) 5 – 7
Ghi chú: Miễn phí thành lập doanh nghiệp khi quý khách sử dụng dịch vụ Kế toán – Thuế trọn gói 1 năm của Đồng Hưng Phú.

– Giá trên chưa bao gồm VAT;
– Khách hàng ngoài Hà Nội thu thêm phí đi lại theo thỏa thuận.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong tin lien he

093 234 6883