BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐKKD

BẢNG GIÁ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Áp dụng từ 01/05/2018)

DỊCH VỤ NỘI DUNG THAY ĐỔI CHI PHÍ THỜI GIAN
DV 1 – Thay đổi Nội dung ĐKKD một trong các nội dung sau: Tên công ty; Ngành nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; Người đại diện theo pháp luật; Trụ sở công ty (không khác Quận); Cổ đông; Thành viên (Công ty TNHH, Hợp danh); Chuyển nhượng vốn; Tỷ lệ vốn góp…

Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi: Mỗi nội dung thêm 200.000đ tiền phí Dịch vụ.

1.500.000 VNĐ 07 – 09 Ngày
DV 2 – Thay đổi trụ sở công ty khác quận/huyện tại Hà Nội: Đã bao gồm khắc lại dấu Công ty. Không bao gồm chốt thuế tại Chi cục thuế. Nếu chốt thuế cộng thêm 1.000.000đ 15 ngày làm việc với thuế;

– Thay đổi khác Tỉnh/TP: Tính thêm phí đi lại 1.000.000đ + Phí + Thời gian chốt thuế.

2.000.000 VNĐ 07 – 09 Ngày
DV 3 Chuyển đổi loại hình công ty 3.000.000 VNĐ 11 Ngày
DV 4 Thông báo tạm ngừng, hoạt động trở lại 1.000.000 VNĐ 07 Ngày
DV 5 Giải thể công ty đã có xác nhận đóng MST 3.000.000 VNĐ 60 Ngày
Làm thủ tục đóng MST với công ty chưa có Doanh thu 3.000.000 VNĐ 30 Ngày
Làm thủ tục đóng MST với công ty có Doanh thu và phải quyết toán thuế. 3.000.000 VNĐ / Năm 30 Ngày
DỊCH VỤ NHANH Từ DV1 đến DV5 (Trừ DV2: Thay đổi trụ sở khác quận) 5.000.000 VNĐ 01 Ngày
3.000.000 VNĐ 02 Ngày
2.500.000 VNĐ 03 Ngày
Ghi chú:
– Chưa bao gồm VAT
– Ngày ở đây là Ngày làm việc (Trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ Lễ, Tết…hoặc ngày nghỉ do Cơ quan tiếp nhận hồ sơ nghỉ làm việc)
– Khách hàng cần cung cấp bản chụp ĐKKD, CMND, CCCD, Hộ chiếu bản mới nhất nhìn rõ số và thông tin. Cùng File thông tin đăng ký.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

BẢNG GIÁ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Áp dụng từ 01/05/2018)

Dịch vụ Giá
– Thay đổi Nội dung ĐKKD một trong các nội dung sau: Tên công ty; Ngành nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; Người đại diện theo pháp luật; Trụ sở công ty (không khác Quận); Cổ đông; Thành viên (Công ty TNHH, Hợp danh); Chuyển nhượng vốn; Tỷ lệ vốn góp… Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi: Mỗi nội dung thêm 200.000đ tiền phí Dịch vụ. 1.500.000đ

(Tg: 7-9 ngày)

– Thay đổi trụ sở công ty khác quận/huyện tại Hà Nội: Đã bao gồm khắc lại dấu Công ty. Không bao gồm chốt thuế tại Chi cục thuế. Nếu chốt thuế cộng thêm 1.000.000đ và 15 ngày làm việc với thuế;– Thay đổi khác Tỉnh/TP: Tính thêm phí đi lại 1.000.000đ + Phí + Thời gian chốt thuế. 2.000.000đ

(Tg: 7-9 ngày)

Chuyển đổi loại hình công ty 3.000.000đ

(11 ngày)

Thông báo tạm ngừng, hoạt động trở lại 1.000.000đ

(7 ngày)

Giải thể công ty đã có xác nhận đóng MST 3.000.000đ

(60 ngày)

Làm thủ tục đóng MST với công ty chưa có Doanh thu 3.000.000đ

(30 ngày)

Làm thủ tục đóng MST với công ty có Doanh thu và phải quyết toán thuế. 3.000.000đ/năm phải quyết toán

(30 ngày)

Từ DV1 đến DV5 (Trừ DV2: Thay đổi trụ sở khác quận) trong vòng 1 ngày 5.000.000đ
Từ DV1 đến DV5 (Trừ DV2: Thay đổi trụ sở khác quận) trong vòng 2 ngày 3.000.000đ
Từ DV1 đến DV5 (Trừ DV2: Thay đổi trụ sở khác quận) trong vòng 3ngày 2.500.000đ
Ghi chú:– Chưa bao gồm VAT;

– Ngày ở đây là Ngày làm việc (Trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ Lễ, Tết…hoặc ngày nghỉ do Cơ quan tiếp nhận hồ sơ nghỉ làm việc)

– Khách hàng cần cung cấp bản chụp ĐKKD, CMND, CCCD, Hộ chiếu bản mới nhất nhìn rõ số và thông tin. Cùng File thông tin đăng ký.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

Bình luận bằng tài khoản Facebook