BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUẾ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUẾ

Nội dung công việc

Loại hình kinh doanh Hóa đơn phát sinh Phí dịch vụ/tháng

1. Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:

– Báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý bằng phần mềm HTKK (mã vạch)
– Báo cáo thuế TNCN bằng phần mềm HTKK

Dịch vụ – Tư vấn
– Khách sạn
– Thương mại
Không phát sinh
————————————
Có phát sinh vào/ra
————————————
Trường hợp đặc biệt
300.000 VNĐ
————————————
500.000 – 1.500.000 VNĐ
————————————
Thỏa thuận

2. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

– Lập phiếu thu – chi
– Lập phiếu phiếu xuất kho – phiếu nhập kho
– Sổ nhật ký, sổ cái các tài khoản
– Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
– Sổ chi tiết các tài khoản: công nợ, hàng tồn kho, TSCĐ…
– Theo dõi hạch toán phân bổ chi phí
– Lập bảng lương và soạn hợp đồng

Nhà hàng – Vận tải – Nhập khẩu Không phát sinh
————————————
Có phát sinh vào/ra
————————————
Trường hợp đặc biệt
300.000 VNĐ
————————————
500.000 – 3.000.000 VNĐ
————————————
Thỏa thuận
3. Thực hiện quyết toán thuế hàng năm
– Quyết toán thuế TNCN bằng phần mềm
– Quyết toán thuế TNDN bằng phần mềm HTKK
– Lập báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC
Sản xuất – xuất khẩu Không phát sinh
————————————
Có phát sinh vào/ra
————————————
Trường hợp đặc biệt
300.000 VNĐ
————————————
500.000 – 3.000.000 VNĐ
————————————
Thỏa thuận
Lưu ý:
– Phí dịch vụ đã bao gồm phí in hồ sơ, sổ kế toán hàng tháng và tư vấn theo thông tư, nghị định và luật thuế mới.
– Giá dịch vụ chưa bao gồm 10% VAT.
Xây dựng
(Lưu ý: mỗi giá trị hợp đồng dưới tám trăm triệu đồng)
Không phát sinh
————————————
Có phát sinh vào/ra
————————————
Trường hợp đặc biệt
300.000 VNĐ
————————————
500.000 – 3.000.000 VNĐ
————————————
Thỏa thuận

Giá trên chưa bao gồm VAT.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUẾ

Nội dung công việc Phí dịch vụ/tháng
1.Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:

– Báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý bằng phần mềm HTKK (mã vạch)
– Báo cáo thuế TNCN bằng phần mềm HTKK

300.000 đồng/Không phát sinh
500.000 – 1.500.000 đồng/Có phát sinh
Trường hợp đặc biệt thỏa thuận
2. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

– Lập phiếu thu – chi
– Lập phiếu phiếu xuất kho – phiếu nhập kho
– Sổ nhật ký, sổ cái các tài khoản
– Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
– Sổ chi tiết các tài khoản: công nợ, hàng tồn kho, TSCĐ…
– Theo dõi hạch toán phân bổ chi phí
– Lập bảng lương và soạn hợp đồng

300.000 đồng/Không phát sinh
500.000 – 3.000.000 đồng/Có phát sinh
Trường hợp đặc biệt thỏa thuận
3. Thực hiện quyết toán thuế hàng năm– Quyết toán thuế TNCN bằng phần mềm
– Quyết toán thuế TNDN bằng phần mềm HTKK
– Lập báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC
300.000 đồng/Không phát sinh
500.000 – 3.000.000 đồng/Có phát sinh
Trường hợp đặc biệt thỏa thuận
Lưu ý:
– Phí dịch vụ đã bao gồm phí in hồ sơ, sổ kế toán hàng tháng và tư vấn theo thông tư, nghị định và luật thuế mới.
– Giá dịch vụ chưa bao gồm 10% VAT.

Giá trên chưa bao gồm VAT.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong tin lien he

093 234 6883