BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CN, VPĐD, ĐĐKD

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VPĐD VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

(Áp dụng từ 01/05/2018)

STT Nội dung  Gói cơ bản Gói ưa thích Gói chuyên nghiệp
2.000.000 vnđ 2.200.000 vnđ 3.500.000 vnđ
I THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY
1 Giấy chứng nhận ĐKKD + Thông báo cơ quan thuế quản lý (Hà Nội)  X   X   X 
2 Hồ sơ Gốc được chấp thuận cấp ĐKKD  X   X   X 
3 Miễn phí tư vấn: Luật Doanh nghiệp – Kế toán – Thuế – BHXH – Hóa đơn Điện tử…  X   X   X 
4 Lệ phí nhà nước khi Thành lập mới  X   X   X 
5 Đăng bố cáo Thành lập mới  X   X   X 
6 Khắc Dấu tròn theo quy định  X   X   X 
7 Thông báo mẫu dấu  X   X   X 
8 Khắc Dấu chức danh Đại diện theo pháp luật  X   X   X 
9 Thông báo Tài khoản Ngân hàng với Sở kế hoạch  X   X 
10 Biển công ty 20*30 cm X  X 
11 Khai thuế qua mạng 03 tháng đầu thành lập  X 
12 Nộp Phiếu đăng ký Email và SĐT với cơ quan thuế  X 
13 Nộp mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ  X 
14 Nộp mẫu 3.14 (Xin phát hành hóa đơn) và nhận kết quả; X
15 Thông báo phát hành Hóa đơn qua mạng X
II THÀNH LẬP VPGD, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
1 Giấy chứng nhận ĐKKD + Thông báo cơ quan thuế quản lý (Hà Nội) 1.500.000 vnđ
2 Hồ sơ Gốc được chấp thuận cấp ĐKKD
3 Miễn phí tư vấn: Luật Doanh nghiệp – Kế toán – Thuế – BHXH – Hóa đơn Điện tử…
4 Lệ phí nhà nước khi Thành lập mới
5 Đăng bố cáo Thành lập mới
Tổng thời gian hoàn thành (Ngày) 7 – 9 7 – 9 7 – 9
Ghi chú:
– Thời gian áp dụng trong báo giá là thời gian kể từ khi Quý khách hàng ký, bàn giao hồ sơ cho chúng tôi và cho đến khi khách hàng nhận được kết quả;
– Phí dịch vụ trên đã bao gồm khoản phí, lệ phí nộp theo quy định của Nhà nước;
– Giá trên chưa bao gồm VAT.
– Ngoài Hà Nội thu thêm 1.000.000đ phí đi lại.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VPĐD VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

(Áp dụng từ 01/05/2018)

Stt Nội dung GIÁ GÓI ƯA THÍCH
I THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY 2.200.000 vnđ
1 Giấy chứng nhận ĐKKD + Thông báo cơ quan thuế quản lý (Hà Nội)
2 Hồ sơ Gốc được chấp thuận cấp ĐKKD
3 Miễn phí tư vấn: Luật Doanh nghiệp – Kế toán – Thuế – BHXH – Hóa đơn Điện tử…
4 Lệ phí nhà nước khi Thành lập mới
5 Đăng bố cáo Thành lập mới
6 Khắc Dấu tròn theo quy định
7 Thông báo mẫu dấu
8 Khắc Dấu chức danh Đại diện theo pháp luật
9 Thông báo Tài khoản Ngân hàng với Sở kế hoạch
II THÀNH LẬP VPGD, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1.500.000 vnđ
1 Giấy chứng nhận ĐKKD + Thông báo cơ quan thuế quản lý (Hà Nội)
2 Hồ sơ Gốc được chấp thuận cấp ĐKKD
3 Miễn phí tư vấn: Luật Doanh nghiệp – Kế toán – Thuế – BHXH – Hóa đơn Điện tử…
4 Lệ phí nhà nước khi Thành lập mới
5 Đăng bố cáo Thành lập mới
Tổng thời gian hoàn thành (Ngày) 7-9
Ghi chú:
– Thời gian áp dụng trong báo giá là thời gian kể từ khi Quý khách hàng ký, bàn giao hồ sơ cho chúng tôi và cho đến khi khách hàng nhận được kết quả;
– Phí dịch vụ trên đã bao gồm khoản phí, lệ phí nộp theo quy định của Nhà nước;
– Giá trên chưa bao gồm VAT.
– Ngoài Hà Nội thu thêm 1.000.000đ phí đi lại.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong-tin-lien-he-vinasecom

Bình luận bằng tài khoản Facebook