DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Thời đại 4.0 hiện nay, các Doanh nghiệp luôn phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, không bó hẹp trong một ngành, lĩnh vực cụ thể mà luôn mở rộng sản xuất, thị trường. Do vậy, việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Từ thực tế, Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành, mọi sự lo ngại về tội kinh doanh trái phép được đã được dỡ bỏ. Tại khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định  Doanh nghiệp được quyền “Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà Luật không cấm”. Luật đầu tư 2014, có 06 ngành nghề cấm kinh doanh và danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại luật này.

Theo hướng dẫn mới những hạn chế về thay đổi nghành nghề kinh doanh có điều kiện, cần chứng chỉ hành nghề đã được loại bỏ trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và các chủ thể tương lai tham gia hoạt động kinh doanh.

dich-vu-thay-doi-nganh-nghe-kinh-doanh-2

Thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bổ xung tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết Luật doanh nghiệp 2014 ngành, nghề kinh doanh sẽ không hiển thị trên giấy phép đăng ký doanh nghiệp mà được phòng ĐKKD cấp giấy xác nhận ngành nghề riêng. Doanh nghiệp khi quyết định thay đổi phải thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh trong  vòng 10 ngày kể từ ngày thông qua việc thay đổi.

Cụ thể tại điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP,  hồ sơ thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm:

Nội dung thông báo bao gồm:

  1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)
  2. Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi
  3. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty”.

Mẫu II-1 ban hành theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT quy định. Hồ sơ thay đổi ngành nghề công ty kinh doanh phải nộp qua mạng trừ trường hợp việc thay đổi ngành nghề tiến hành đồng thời với một nội dung thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tiến hành đồng thời với việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới (Mẫu mới không ghi nhận ngành nghề trên giấy phép kinh doanh)

Quy trình thực hiện dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Công ty TNHH Đồng Hưng Phú:

Trước tiên Công ty TNHH Đồng Hưng Phú sẽ tư vấn cho khách hàng các nội dung:

– Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ để tiến hành hoạt động thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Tư vấn về trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Tư vấn các vấn đề liên quan khác

Sau đó, Công ty TNHH Đồng Hưng Phú sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các công việc khác:

Soạn thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký)

Soạn Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Nếu giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp chưa mã hóa ngành nghề kinh doanh (DN thành lập từ trước năm 2010 và chưa lần nào thay đổi GPKD) thì Công ty TNHH Đồng Hưng Phú sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mã hóa ngành nghề (mã hóa ngành nghề là bổ sung mã số ngành vào giấy phép theo quy đinh hiện tại)

Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty và nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư

Bàn giao giấy phép kinh doanh mới tại nhà cho khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

thong tin lien he

093 234 6883