Giấy phép chuyển phát

Cấp Giấy phép bưu chính

1. Căn cứ pháp lý của TTHC Luật 49/2010/QH12 Nghị định 47/2011/NĐ-CP Thông tư 291/2016/TT-BTC 2. Trình tự thực hiện – Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác …

093 234 6883