A. PHẦN MỀM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1. Phần mềm Java 6 update 30 7. Phần mềm Java 6 khai hải quan
2. Phần mềm Java 7 update 3 8. Mở khóa CA2
3. Phần mềm hỗ trợ Ultraviewer 6.0 9. QTTNCN 3.3.1
4. Phần mềm hỗ trợ từ xa Teamview 10. Token Manager NewCA
5. Gia hạn Newca 11. Phần mềm KBHXH v2.0 Miễn phí
6. Phần mềm Java 7 khai hải quan 12. File cài đặt CA2- Vàng

B. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Quý khách hàng tại Hà Nội: Vui lòng thanh toán trực tiếp cho nhân viên triển khai.

Quý khách hàng ngoại tỉnh: Vui lòng thanh toán qua ngân hàng tại một trong các tài khoản sau:

1. Chủ tài khoản: LÊ VĂN QUANG
Số TK: 045 100 192 7225
Tại: Ngân hàng VCB – Chi nhánh Thành Công

2. Chủ tài khoản: LÊ VĂN QUANG
TK số : 1010 1000 781 6878
Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây

3. Chủ tài khoản: LÊ VĂN QUANG
Số TK: 120 10 000 380 548
Tại: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN – Chi nhánh Sở Giao dịch I

4. Chủ tài khoản: LÊ VĂN QUANG
Số TK: 1305 205 042 077
Tại: Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn – Chi nhánh Tràng An

5. Chủ tài khoản: LÊ VĂN QUANG
Số TK: 0002 9674 9999
Tại: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) – Phòng giao dịch Hà Đông

6. Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Số TK: 19 027 490 341 011
Tại: Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Ghi chú:

Khi thanh toán Quý khách ghi nội dung [Tên người gửi và Mã số thuế công ty] trên Giấy chuyển tiền. (Ví dụ “Hương – MST: 0101234567 thanh toán tiền mua CKS”.)

Bình luận bằng tài khoản Facebook